Προετοιμασία για Ορθοδοντική

Ετοιμασία Ορθοδοντικής Θεραπείας από την Οδοντίατρο Μπόσνα

Ετοιμασία Ορθοδοντικής Θεραπείας από την Οδοντίατρο Μπόσνα

Στην διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας είναι δυνατόν να χρειαστούν εξαγωγές κάποιων παιδικών δοντιών, όταν αυτά παραμένουν περισσότερο από τη φυσιολογική ηλικία στο στόμα.

Μερικές φορές, όταν διαπιστώνεται δυσαναλογία μεγέθους δοντιών και γνάθων ή λόγω σκελετικής διάπλασης του προσώπου επιβάλλονται οι εξαγωγές ή όχι μόνιμων δοντιών, που είναι μια σοβαρότατη απόφαση.

Ο χρόνος της εξαγωγής και το είδος των δοντιών, που θα εξαχθούν, ορίζονται από τον ορθοδοντικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της απόφασής του, σε συνεργασία πάντα με τον οδοντίατρο.

Επειδή κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνει ο αριθμός των ενηλίκων που αποφασίζουν να προβούν σε ορθοδοντική θεραπεία, μπορεί ο Ορθοδοντικός προηγουμένως να ζητήσει:

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons