Διόρθωση «ουλικού» χαμόγελου

Ουλοπλαστική Αισθητική – Π,Μπόσνα,Αριδαία, Πέλλας

Ουλοπλαστική Αισθητική – Π,Μπόσνα,Αριδαία, Πέλλας

Σε περιπτώσεις που στο χαμόγελο αποκαλύπτονται υπερβολικά τα ούλα (ουλικό χαμόγελο), μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση για να αποκατασταθεί η αισθητική τους. Με τον όρο ‘ουλικό χαμόγελο’ προσδιορίζουμε το χαμόγελο εκείνο που εκθέτει εύρος ούλων μεγαλύτερο των 3 mm.

Μπορεί τα δόντια να καλύπτονται από περίσσεια ούλων και να φαίνονται κοντά και τετράγωνα (διαφοροποιημένη παθητική ανατολή δοντιών). Σε αυτή τη περίπτωση με ουλεκτομή-ουλοπλαστική αφαιρείται η περίσσεια και αποκαθίσταται το σχήμα των δοντιών και βελτιώνεται άμεσα το χαμόγελο του ασθενή.

Σε άλλη περίπτωση μπορεί το ουλικό χαμόγελο να είναι αποτέλεσμα εκσεσημασμένης ανάπτυξης της άνω γνάθου στο κατακόρυφο επίπεδο και παρατηρείται σε άτομα με επίμηκες πρόσωπο και στενό άνω χείλος. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να χρειαστεί επιμήκυνση των μυλών των δοντιών και τοποθέτηση αισθητικών όψεων για αναμόρφωση του χαμόγελου.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία, όπως σε ένα σφράγισμα και τα δόντια αποκτούν αισθητικά ικανοποιητικό μήκος και συμμετρικό περίγραμμα.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons