Χειρουργική εξαγωγή δοντιού

Οδοντιατρείο Εξαγωγής Δοντιών - Π,Μπόσνα, Αριδαία, Πέλλας

Οδοντιατρείο Εξαγωγής Δοντιών - Π,Μπόσνα, Αριδαία, Πέλλας

Η χειρουργική εξαγωγή μόνιμου δοντιού δεν αποτελεί επιλογή για τον Χειρουργό Οδοντίατρο και πραγματοποιείται μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως:

Για να γίνει μια χειρουργική εξαγωγή του δοντιού, ολόκληρο ή τμηματικά, προηγείται βαθιά τοπική αναισθησία και σύγχρονα χειρουργικά εργαλεία που ελαχιστοποιούν το τραύμα. Ο ασθενής δεν αισθάνεται καθόλου πόνο, μόνο την πίεση του δοντιού που μετακινείται από την θέση του. Μετά την εξαγωγή καθαρίζεται το φατνίο και μπαίνουν ράμματα για την αιμόσταση. Ο Χειρουργός χορηγεί εάν χρειάζεται, αντιβίωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μόλυνσης και παρέχει οδηγίες για τη μετεγχειρητική πορεία.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons