Οστική αναγέννηση

Οστική Αναγέννηση - Θεραπεία

Οστική Αναγέννηση - Θεραπεία

Η απώλεια ενός δοντιού μπορεί να προκαλέσει εκτός από απορρόφηση του οστού (κόκκαλου) και απώλεια ούλων (είτε σε πάχος, είτε σε ύψος) δημιουργώντας αντιαισθητική εμφάνιση, αναγκάζοντας το αντικατεστημένο δόντι να φαίνεται πολύ μακρύ σε σχέση με τα διπλανά.

Η αύξηση του πάχους των ούλων γίνεται με τη χρήση μοσχεύματος, παρόμοια με την κάλυψη υφίζησης, δίνοντας πιο φυσικό περίγραμμα στα ούλα και τη γνάθο (Μετατοπιζόμενοι κρημνοί μερικού πάχους / Ελεύθερα ουλικά μοσχεύματα).

Η Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση αποτελεί την τοποθέτηση των κατάλληλων οστικών μοσχευμάτων σε περιοχές της γνάθου, όπου υπάρχει έλλειψη οστού.

Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο στην πρόληψη της απορρόφησης του μετεξακτικού φατνίου όσο και στην περίπτωση αύξησης του όγκου της υπολειμματικής ακρολοφίας (κυρίως ως προθεραπεία πριν τη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, όταν το οστό που υπάρχει δεν επαρκεί για εμφυτεύματα ικανού μήκους και διαμέτρου).

Το οστό της γνάθου υποχωρεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει το δόντι να το διατηρήσει. Όταν απαιτείται, αυτή η υποχώρηση μπορεί να προληφθεί σε σημαντικό βαθμό με ατραυματική εξαγωγή του δοντιού και πλήρωση του μετεξακτικού φατνίου με οστικό μόσχευμα.

Η περιοδοντολόγος Π. Μπόσνα, επιλέγει το πιο κατάλληλο ανάλογα με τη μορφολογία της οστικής βλάβης και το τοποθετεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Στο Ιατρείο μας διαθέτουμε Prf φυγοκέντρησης μικρής ποσότητας από το αίμα του ασθενούς που λαμβάνουμε με αιμοληψία, για τη δημιουργία αυτομοσχεύματος, το οποίο στη συνέχεια μεταμοσχεύεται στο σημείο που υπάρχει έλλειμμα για να δημιουργηθεί ιστός και οστό.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons