Μικρoεμφυτεύματα ορθοδοντικά

Μικροεμφυτεύματα στην Ορθοδοντική Οδοντιατρείο Π.Μπόσνα

Μικροεμφυτεύματα στην Ορθοδοντική Οδοντιατρείο Π.Μπόσνα

ΣτηνΟρθοδοντική για να μετακινήσουμε ένα δόντι χρησιμοποιούμε άλλα δόντια στην ίδια ή στην απέναντι γνάθο. Όμως, κατά κανόνα τα στηρίγματα αυτά λόγω των δυνάμεων που δέχονται παρουσιάζουν άλλοτε άλλου βαθμού ανεπιθύμητη μετακίνηση. Και ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η μετακίνηση των στηριγμάτων δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, που η μετακίνηση αυτή έχει δραματικές επιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την οποιαδήποτε μετακίνηση των στηριγμάτων, χρησιμοποιούμε διάφορα μηχανήματα, όπως πχ το εξωστοματικό.

Μικροεμφυτεύματα στην Ορθοδοντική Οδοντιατρείο Π.Μπόσνα

Τα ορθοδοντικά μικρο-εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται στην Ορθοδοντική σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν δόντια ή κατάλληλη οστική στήριξη των υπαρχόντων δοντιών (πχ περιοδοντικά δόντια) ώστε να εφαρμοστούν ορθοδοντικές δυνάμεις και να μετακινηθούν κάποια άλλα δόντια.
Τα μικροεμφυτεύματα αποτελούν μηχανισμούς προσωρινής στήριξης (Temporary Anchorage Devices). Είναι πολύ μικρά, με μήκος μερικών χιλιοστών και μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και μεταξύ των δοντιών στην πλευρά του χείλους ή και στην πλευρά της υπερώας.

Πότε χρησιμοποιούνται

Μερικές ανοδοντίες ή η μειωμένη οστική στήριξη δοντιών (όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις περιοδοντοπάθειας), συχνά αποτελούν ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα για να εφαρμόσουμε ορθοδοντικές δυνάμεις και προκαλούν ανεπιθύμητες μετακινήσεις δοντιών κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.

Μερικές φορές επίσης η έλλειψη συνεργασίας του ασθενή (όπως κατά τη χρήση εξωστοματικών μηχανισμών) αυξάνει τη διάρκεια της θεραπείας ή οδηγεί σε αποτυχία.

Τοποθέτηση

Τα μικροεμφυτεύματα τοποθετούνται εύκολα, με τοπική αναισθησία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Συνήθως αυτό γίνεται με απλή κοχλίωση στην φατνιακή απόφυση, ανάμεσα από τα δόντια ή στην υπερώα και είναι δυνατή η άμεση χρήση τους. Από εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε δυνάμεις για να μετακινήσουμε δόντια.

Έτσι αποφεύγουμε τις ανεπιθύμητες μετακινήσεις άλλων δοντιών και οι δυνάμεις που εφαρμόζονται έχουν συνεχή δράση. Επιπλέον, πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε σε θεραπείες ενηλίκων να έχουμε στήριξη μέσα στο στόμα για τις δυνάμεις που εφαρμόζουμε , χωρίς την -απαραίτητη σε άλλη περίπτωση- χρήση εξωστοματικών συσκευών.

Αφαίρεση

Η αφαίρεση των μικροεμφυτευμάτων είναι πολύ εύκολη. Γίνεται απλή αποκοχλίωση , τις περισσότερες φορές χωρίς τοπική αναισθησία, αφού δεν πονάει καθόλου. Η επούλωση είναι άμεση.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons