Τι είναι τα εμφυτεύματα

Τι είναι τα εμφυτεύματα Οδοντίατρο Π,Μπόσνα

Τι είναι τα εμφυτεύματα Οδοντίατρο Π,Μπόσνα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν την λειτουργία της φυσικής ρίζας και μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ή πολλά δόντια που λείπουν. Το τιτάνιο είναι υλικό πλήρως βιοσυμβατό, ο οργανισμός δηλαδή το αναγνωρίζει ως δικό του χωρίς δυσάρεστες παρενέργειες.

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά στις γνάθους σε μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα στο Ιατρείο.
Χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική πάνω από 25 χρόνια με υψηλά ποσοστά επιτυχίας (>95% για μη καπνιστές), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις τοποθέτησής τους.

Γιατί εμφυτεύματα;

Προσφέρουν μια ιδανική λύση αφού:

Μερική έλλειψη δοντιών

Ένα εμφύτευμα τοποθετείται στο οστό και καλύπτεται με ένα προστατευτικό καπάκι ενώ επουλώνεται. Ανάλογα με την πυκνότητα του οστού, η γιατρός ίσως χρειαστεί να εφαρμόσει επιπρόσθετες διαδικασίες για να μεγαλώσει την ποσότητα του οστού.

4
6
5
7
4
6
5
7

Μετά την επούλωση το εμφύτευμα ενσωματώνεται στο οστό. Ένα abutment τοποθετείται πάνω στο εμφύτευμα. Το abutment λειτουργεί σαν τον πυρήνα για την στεφάνη που θα αποκαταστήσει το δόντι.

Πολλαπλή έλλειψη δοντιών

8
10
Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι πολύ στέρεα και ενσωματώνονται στο οστό τόσο καλά ώστε δεν είναι απαραίτητο για κάθε δόντι που λείπει να τοποθετούμε και ένα εμφύτευμα. Αποφασίζουμε πόσα εμφυτεύματα θα τοποθετηθούν ανάλογα με την κάθε περίπτωση που είναι μοναδική. Τα εμφυτεύματα που τοποθετούνται για να στηρίξουν μία γέφυρα μπαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματωθούν στο οστό ακριβώς όπως και ένα μονό εμφύτευμα. Όταν το εμφύτευμα ενσωματώνεται με ασφάλεια στο οστό, αφαιρούνται οι βίδες επούλωσης και τα τελικά abutments τοποθετούνται στα εμφυτεύματα. Tα τελικά abutments λειτουργούν σαν τον πυρήνα για τις στεφάνες που θα τοποθετηθούν και συνδέονται άμεσα με τα εμφυτεύματα.
Η γέφυρα είναι σχεδιασμένη να επικάθεται στα εμφυτεύματα. Tο αποτέλεσμα είναι μία αισθητική εμφάνιση που μιμείται τα φυσικά δόντια, με όμοιες λειτουργίες. Δεν υπάρχουν μεταλλικοί σύνδεσμοι που δεν φαίνονται.  

Για να αποκαταστήσουμε όλα τα δόντια με σταθερή κατασκευή:

14
16
r5
14
16
r5

Για να αποκαταστήσουμε όλα τα δόντια με κινητή κατασκευή:

(οδοντοστοιχίες που συγκρατούνται πάνω στα εμφυτεύματα)

20
21
22
20
21
22

Ακίνητη αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων

Tα εμφυτεύματα τοποθετούνται γενικώς στην μπροστινή πλευρά του στόματος. Εδώ το οστό είναι πιο σκληρό.  Σε γενικές γραμμές τα εμφυτεύματα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στην μπροστινή πλευρά του στόματος στην κάτω γνάθο.

Εμφυτεύματα αμέσως μετά την χειρουργική τοποθέτηση. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι τοποθετούνται. Ο ασθενής είναι έτοιμος.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα γενικά χρειάζονται 2 μήνες για να ενσωματωθούν στο οστό. Τότε είναι που στερεώνονται στο οστό με ασφάλεια. Στην συνέχεια τοποθετούνται τα abutments στα εμφυτεύματα. Μετά τοποθετείται η οδοντοστοιχία στα abutments που θα την υποστηρίξουν. Η οδοντοστοιχία βιδώνεται από τον γιατρό και  δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή. Αν είναι απαραίτητο ο γιατρός  μπορεί να την αφαιρέσει. Η οδοντοστοιχία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να καθαρίζει τα abutments και το εσωτερικό της για να την διατηρεί καθαρή.

Κινητή οδοντοστοιχία πάνω σε εμφυτεύματα-άμεση αποκατάσταση.

Οι σύνδεσμοι  τοποθετούνται πάνω στα εμφυτεύματα. Αυτοί συγκρατούν  την οδοντοστοιχία στην θέση της. Οι σύνδεσμοι επάνω στα εμφυτεύματα, έτοιμοι για να επικαθίσει η οδοντοστοιχία. Η οδοντοστοιχία μπορεί να  αφαιρεθεί και να καθαριστεί. Παρόλο που η οδοντοστοιχία είναι κινητή, συγκρατείται σταθερά κατά την διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών, όπως η ομιλία και η μάσηση.

Δημιουργία νέου οστού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταστροφή που έχει προκαλέσει η περιοδοντίτιδα στο οστό (κόκαλο) γύρω από τα δόντια έχουν τέτοια μορφολογία ώστε να ενδείκνυται η χρήση ‘αναπλαστικών υλικών’ προκειμένου να δημιουργηθεί νέο οστό που θα στηρίζει το εμφύτευμα.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons