Μυαλγίες – θεραπεία Laser

Μυαλγίες - Θεραπεία Laser - Οδοντίατρος Π. Μπόσνα

Μυαλγίες - Θεραπεία Laser - Οδοντίατρος Π. Μπόσνα

Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι πολύ συχνά οι μυαλγίες στο πρόσωπο οφείλονται σε παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Η κροταφογναθική άρθρωση είναι το σημείο που ενώνει την κάτω γνάθο με το υπόλοιπο κρανίο. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντικής αιτιολογίας νοσολογική οντότητα που αφορά στο στοματογανθικό σύστημα και ταλαιπωρεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού με διάφορα σημεία και συμπτώματα, όπως πόνο, θορύβους από την περιοχή της κροταφογναθικής διάρθωσης ή διαταραχές στην κινητικότητα της κάτω γνάθου. Η διάγνωση των κροταφογναθικών διαταραχών γίνεται μετά τη λήψη αναλυτικού ιστορικού και την ενδελεχή κλινική εξέταση. Κάποιες φορές απαιτεί και τον ακτινογραφικό έλεγχο των κροταφογναθικών διαρθώσεων.

Στο Ιατρείο μας διαθέτουμε σύγχρονο Οθροπαντογράφο για ειδική πλάγια ψηφιακή ακτινογραφία της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Οι ακτινογραφίες αυτές είναι πολύ υψηλής ευκρίνειας.

Εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα στην κροταφογναθική διάρθρωση, στο Ιατρείο μας διαθέτουμε laser με ψυχρό φως που προσφέρει σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματός σας. Ρωτήστε την Ιατρό.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons