Εκπυρήνιση & μαρσιποποίηση κύστης

Εκπυρήνιση και μαρσιποποίηση κύστης - Χειρουργό Π.Μπόσνα

Εκπυρήνιση και μαρσιποποίηση κύστης - Χειρουργό Π.Μπόσνα

Τι είναι η κύστη;

Κύστη είναι μία κοιλότητα που περιέχει υγρό, νεκρά κύτταρα και μικρόβια και δημιουργείται κυρίως από νεκρά δόντια που παραμένουν ασυμπτωματικά για καιρό. Τα μικρόβια ενεργοποιούν κάποια στοιχεία των γνάθων και αυτά με τη σειρά τους δίνουν σήμα για την δημιουργία της κύστης. Τα υπολειμματικά αυτά στοιχεία των γνάθων μπορεί να ενεργοποιούνται και μόνα τους σε περιπτώσεις κύστεων που δεν έχουν σχέση με νεκρά δόντια.

Η κύστη όσο μεγαλώνει σε μέγεθος απορροφά το γύρω οστό (κόκκαλο) και δημιουργεί μεγάλα ελλείμματα στην περιοχή.

Η θεραπεία της οδοντικής κύστης είναι η άμεση αφαίρεσή της και η ανάπλαση της περιοχής με μοσχεύματα οστού.

Τι είναι το απόστημα;

Το απόστημα είναι μία παθολογική οντότητα που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή των γνάθων. Αποτελεί συλλογή μεγάλης ποσότητας μικροβίων και πύου, η οποία συνήθως προέρχεται από κάποιο μολυσμένο (νεκρό δόντι) ή σπανιότερα από τα ούλα που τα καλύπτουν.

Το απόστημα είναι οξεία λοίμωξη και απαιτεί την άμεση αντιμετώπισή του με συνδυασμό χορήγησης φαρμάκων (αντιβιοτικών) και εξάλειψης των μικροβίων της περιοχής (σχάση του αποστήματος, απονεύρωση, περιοδοντική θεραπεία).

Τα συμπτώματα του αποστήματος είναι συνήθως έντονος πόνος, οίδημα (πρήξιμο) της περιοχής και συχνά πυρετός.

Εκπυρήνιση και μαρσιποποίηση κύστεων

Για τη χειρουργική αφαίρεση των κύστεων εφαρμόζονται δύο μέθοδοι στην κλινική πράξη: η εκπυρήνιση και η μαρσιποποίηση.

ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ: Συνίσταται στην πλήρη αφαίρεση του κυστικού σάκου (κύστης) και στην επούλωση του τραύματος κατά πρώτο σκοπό. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πιο ικανοποιητική αντιμετώπιση μιας κύστης και ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις των κύστεων, το τοίχωμα των οποίων μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να προκληθούν βλάβες στα παρακείμενα δόντια και σε άλλα ανατομικά μόρια.

Η χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο της εκπυρήνισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΜΑΡΣΙΠΟΠΟΙΗΣΗ: Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συνήθως σε εκτεταμένες κύστεις και συνίσταται στη διάνοιξη οπής στο καταλληλότερο σημείο πάνω από τη βλάβη.

Για τη δημιουργία της οπής, διενεργείται αρχικά κυκλοτερής τομή, ώστε να παροχετεύεται το περιεχόμενο της κύστης και τοποθετούνται περιφερικά μεμονωμένα ράμματα. Στη συνέχεια, γίνονται πλύσεις με φυσιολογικό ορό και πωματίζεται η κοιλότητα με γάζα ιωδοφορμίου, η οποία αφαιρείται μετά από μία εβδομάδα μαζί με τα ράμματα. Στο διάστημα αυτό έχουν επουλωθεί τα χείλη του τραύματος και έτσι μονιμοποιείται η επικοινωνία. Διαμέσου του στομίου της κυστικής κοιλότητας γίνονται πλύσεις σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε αυτή να διατηρηθεί καθαρή από τροφές και να αποτραπεί μια πιθανή επιμόλυνσή της.

Η επούλωση του τραύματος γίνεται κατά δεύτερο σκοπό, και το επιθήλιο της κύστης μετατρέπεται έτσι σε βλεννογόνο του στόματος.

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons