Αφαίρεση υπερπλασιών του οστού ή των μαλακών ιστών

Βλάβες ή ανωμαλίες των μαλθακών ιστών

Μερικές φορές τα ούλα εμφανίζονται παχιά και διογκωμένα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν σημαντικό μέρος της επιφάνειας του δοντιού. Η υπερπλασία αυτή μπορεί να οφείλεται σε ιδιαιτερότητα του οργανισμού (ιδιοπαθής υπερπλασία των ούλων, κληρονομική ινωμάτωση ούλων), στη χρόνια λήψη ορισμένων φαρμάκων, σε εγκυμοσύνη, σε χρόνιο τραυματισμό, σε πλημμελή στοματική υγιεινή ή σε καλοήθεις (και σπανιότερα κακοήθεις) όγκους των ούλων.

Μερικές φορές τα ούλα εμφανίζονται παχιά και διογκωμένα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν σημαντικό μέρος της επιφάνειας του δοντιού. Η υπερπλασία αυτή μπορεί να οφείλεται σε ιδιαιτερότητα του οργανισμού (ιδιοπαθής υπερπλασία των ούλων, κληρονομική ινωμάτωση ούλων), στη χρόνια λήψη ορισμένων φαρμάκων, σε εγκυμοσύνη, σε χρόνιο τραυματισμό, σε πλημμελή στοματική υγιεινή ή σε καλοήθεις (και σπανιότερα κακοήθεις) όγκους των ούλων.

Τρία διαφορετικά είδη φαρμάκων σχετίζονται με υπερπλασία των ούλων

– Ανοσοκατασταλτικά (κυκλοσπορίνη)

– Αντιεπιληπτικά (πχ. φαινυτοΐνη)

– Αναστολείς διαύλων ασβεστίου για διάφορες καρδιακές παθήσεις (νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη)

Συχνά η διακοπή ή αλλαγή των φαρμάκων (σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό), η βελτίωση της στοματικής υγιεινής και η αποδρομή της εγκυμοσύνης είναι αρκετά για την υποχώρηση του προβλήματος. Όταν η διόγκωση επιμένει προχωρούμε σε ουλεκτομή- ουλοπλαστική, με την οποία το σχήμα των ούλων τροποποιείται με τοπική αναισθησία.

Η ουλεκτομή είναι η θεραπευτική τεχνική, κατά την οποία αφαιρείται η περίσσεια των μαλακών ιστών και επανασχεδιάζεται το περίγραμμα των ούλων γύρω από τα δόντια, ώστε το χαμόγελο να γίνει συμμετρικό και αρμονικό.

Βλάβες ή ανωμαλίες των σκληρών ιστών

Start typing and press Enter to search

Show Buttons
Hide Buttons